UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.121.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - współpraca UMO z kancelarią prawną

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2018-04-11

Data odpowiedzi: 2018-04-24

Treść wniosku:
Działając na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), niniejszym zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji stanowiących informację publiczną:
l. Czy Urząd Miasta Olsztyna [dalej: Miasto] zawarło w latach 2017-2018 jakąkolwiek umowę dotyczącą współpracy z kancelarią prawną (spółką doradztwa podatkowego lub innym podmiotem świadczącym usługi doradztwa podatkowego), której przedmiotem jest świadczenie przez ten podmiot usług bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz Miasta;
w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr l proszę o wskazanie:
podmiotu (podmiotów) świadczącego usługi doradztwa podatkowego na rzecz Miasta,
wysokości całkowitych wydatków na koszty obsługi bieżącego doradztwa podatkowego w latach 2017-2018,
okresu na jaki została zawarta ostatnia umowa,
treści zawartej umowy (umów).
Treść odpowiedzi:
PDF, 199,45 KB metryczka
PDF, 3,08 MB metryczka
DOC, 87.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.121.2018 Wniosek - współpraca UMO z kancelarią prawną
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-13 13:13:52
Wytworzył: Marcin Ignatowski
Data wytworzenia: 2018-04-13
Odpowiedzialny: Marcin Ignatowski
Ostatnio modyfikował: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data modyfikacji: 2018-05-08 11:02:58