UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVII/916/18
Data podjęcia: 25-04-2018
Data opublikowania: 10-05-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 2166
Data wejścia w życie: 25-04-2018
Tytuł Uchwały: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVII/916/18 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-04-13 12:25:42
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-04-13
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-05-10 11:44:27