UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.120.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-04-11

Data odpowiedzi: 2018-04-17

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: czy dla działek 128/1 obręb 63 oraz 53/3 obręb 63 toczy się obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub wydania decyzji pozwolenia na budowę.
Treść odpowiedzi:
DOC, 85.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.120.2018 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-13 09:16:06
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-04-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-04-18 10:37:50