UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.117.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - organizacja zajęć w SP - 30

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-04-09

Data odpowiedzi: 2018-04-19

Treść wniosku:
Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą :

1) o udostępnienie dokumentów dotyczących SP nr 30, na podstawie których opracowano plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 29.03.2017 r.
nr XXXIV/557/17, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2) (w oparciu o pismo znak: E.4424.4.6.2018) o udostępnienie informacji na podstawie jakiego aktu wykonawczego lub innego aktu normatywnego Rada Miasta podjęła decyzje zmiany organizacji zajęć w SP nr 30, które od 01.09.2018 mają odbywać się w dwóch budynkach tj. przy ul. Pieczewskiej 10 i Turowskiego 3, w dodatku zlokalizowanych w różnych obwodach.

3) o udostępnienie dokumentów, o których mówi art. 120 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 16.12.2016, dotyczących SP nr 30.
Treść odpowiedzi:
DOC, 97.5 KB metryczka
PDF, 4,24 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.117.2018 Wniosek - organizacja zajęć w SP - 30
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-10 09:35:30
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-04-10
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-04-19 13:02:04