UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.116.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dowody osobiste, prawo jazdy, umowy najmu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Data wpływu: 2018-03-27

Data odpowiedzi: 2018-04-23

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji w poniższym zakresie, odpowiednio:
1) wykazu jednostek (w tym urzędów, oddziałów, biur, delegatur, jednostek terenowych) na terenie Miasta przyjmujących wnioski o wydanie dowodu osobistego:
a) nazwy jednostki,
b) adresu jednostki,
c) adresu poczty elektronicznej jednostki,
2) informacji o liczbie przyjętych w latach 2016 - 2017 przez Miasto wniosków o wydanie dowodu osobistego, w podziale na lata, oraz jednostki wykazanej w punkcie 1 powyżej,
3) wykazu wydziałów komunikacji funkcjonujących na terenie Miasta przyjmujących wnioski o wydanie / wymianę prawa jazdy lub PKK:
a) nazwy jednostki,
b) adresu jednostki,
c) adresu poczty elektronicznej jednostki,
4) informacji o liczbie przyjętych w latach 2016 - 2017 przez wydziały komunikacji wniosków o wydanie / wymianę prawa jazdy lub PKK, w podziale na lata, oraz jednostki wykazane w punkcie 3 powyżej,
5) informacji dotyczących obowiązujących umów1 najmu (zarówno lokali jak ich powierzchni pod automaty) na terenie jednostek przyjmujących wnioski o wydanie dowodu osobistego lub prawa jazdy, z wyszczególnieniem:
a) nazwy jednostki Urzędu Wojewódzkiego,
b) przeznaczenia wynajętej powierzchni,
c) wielkości wynajmowanej powierzchni,
d) stawki czynszu netto za 1m2 i wysokości opłat eksploatacyjnych,
e) daty zakończenia umowy,
6) skanów powyższych umów wraz z aneksami i załącznikami,
7) dla każdej jednostki przyjmującej wnioski o wydanie dowodu osobistego lub wnioski o wydanie prawa jazdy, informacji o mapki zawierającej plan jednostki w części dostępnej dla petentów,
8) dla każdej jednostki przyjmującej wnioski o wydanie dowodu osobistego lub wnioski o wydanie prawa jazdy informacji kto jest zarządcą (na podstawie dowolnego tytułu) działki na której posadowiona jest jednostka,
9) informacji o wszelkich zapytaniach ofertowych i ofertach złożonych w urzędzie w związku z zamiarem najmu powierzchni mogącej zostać zaadaptowanej jako punkt fotograficzny lub samoobsługowa fotokabina,
10) dla każdej jednostki przyjmującej wnioski o wydanie dowodu osobistego lub wnioski o wydanie prawa jazdy danych kontaktowych (adres email, numer telefonu) do osoby lub komórki zajmującej się wynajmem powierzchni na terenie tej jednostki,
11) dla każdej jednostki przyjmującej wnioski o wydanie dowodu osobistego lub wnioski o wydanie prawa jazdy informacji czy budynek, w którym mieści się jednostka jest pod opieką konserwatora zabytków. Zapytanie ma na celu określenie potencjału możliwości najmu na przestrzeni najbliższych lat. Uprzejmie prosimy o rzeczowe i o poważne potraktowanie tego zapytania oraz o udzielenie konkretnych i pełnych odpowiedzi na wszystkie punkty zapytania, bez względu na to czy w tym momencie urząd jest zainteresowany podjęciem współpracy jak również bez względu na to czy zdaniem Urzędu ta informacja będzie miała wartość dla wnioskodawcy.

Na podstawie art. 14 ust. 1 o dostępie do informacji publicznej, wnoszę o udostępnienie powyższych informacji w formie elektronicznej (w postaci plików excel lub word) poprzez przesłanie ich pocztą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
DOC, 34.5 KB metryczka
DOC, 82.5 KB metryczka
PDF, 1,48 MB metryczka
PDF, 305,45 KB metryczka
PDF, 232,63 KB metryczka
PDF, 224,77 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.116.2018 Wniosek - dowody osobiste, prawo jazdy, umowy najmu
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-04-05 12:48:55
Wytworzył: Barbara Budziłek
Data wytworzenia: 2018-04-05
Odpowiedzialny: Barbara Budziłek
Ostatnio modyfikował: Justyna Piziur
Data modyfikacji: 2018-04-23 11:08:38