UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.111.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - skargi, wnioski, pisma od 2007-2016 w przedmiocie ul Bartąskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-03-27

Data odpowiedzi: 2018-04-06

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764.t.j.)   - udzielenia informacji publicznej w zakresie ilości skarg, wniosków i pism, które w latach 2007-2016 wpłynęły do Prezydenta Miasta Olsztyna.
Treść odpowiedzi:
DOCX, 19,04 KB metryczka
DOCX, 24,56 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.111.2018 Wniosek - skargi, wnioski, pisma od 2007-2016 w przedmiocie ul. Bartąskiej
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-29 10:50:39
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-03-29
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-20 13:16:05