UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.109.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół rokowań poprzedzający zawarcie aktu notarialnego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-03-26

Data odpowiedzi: 2018-04-06

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Wnoszę o udostępnienie treści protokołu rokowań, stanowiącego dokument poprzedzający zawarcie aktu notarialnego z dnia 30/08/2014, przenoszącego w wyniku umowy darowizny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Gminą Olsztyn, własność nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie, obr. 118, dz.nr 34/4 oraz 38/2.
Jednocześnie proszę o przekazanie wyczerpujących informacji dot. przesłanki, będącej przyczyną nieodpłatnego przekazania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wskazanych nieruchomości na rzecz Gminy Olsztyn.
 Forma udzielenia odpowiedzi:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną.
Treść odpowiedzi:
DOC, 85.5 KB metryczka
PDF, 746,74 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.109.2018 Wniosek - protokół rokowań poprzedzający zawarcie aktu notarialnego
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-28 15:28:34
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-03-28
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2018-04-09 13:01:01