UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.108.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt budowlany budynków oraz pozwolenie na budowę - do wglądu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-23

Data odpowiedzi: 2018-04-04

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Projekt budowlany budynków nr 28/3 , 28/4, 29/4, 29/3, 29/1, 219/ 4 obr.102 oraz 29/1, 28/1.
2. Pozwolenie na budowę nr : II /447/2008.
Tryb udostępnienia:
udostępnienie dokumentów w urzędzie.
Treść odpowiedzi:
W dniu 4.04.2018 Wnioskodawca wykonał zdjęcia rzutów, elewacji oraz opisu technicznego dokumentacji do pozwoleń na budowę II/957/98,IV/135/94, II/447/2008
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.108.2018 Wniosek - projekt budowlany budynków oraz pozwolenie na budowę - do wglądu
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-28 15:18:00
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-03-28
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-04-11 08:10:44