UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.106.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - tryb udzielania informacji publicznej z bazy CEPIK

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2018-03-19

Data odpowiedzi: 2018-04-11

Treść wniosku:
Działając w imieniu spółki BSA Śledztwa i Audytu gospodarczego Sp z o.o. wnoszę o udzielenie informacji:
1. W jakim trybie detektywowi składającemu wniosek o udostępnienie informacji z bazy CEPIK informacje takie są udzielane ?
2. Jaki dokument w świetle poniższego uzasadnienia będzie podstawą dla Urzędu dla udostępnienia tych danych i jednocześnie będzie wskazywał na uzasadniony interes prawny ? Czy dokumentem będzie np. opisana w treści uzasadnienia umowa ?
3. W jakim terminie maksymalnym i minimalnym (wynikających z praktyki Urzędu) oraz jakim terminie ustawowym dane takie są detektywom udzielane.
4. Jakie opłaty wiążą się z udzieleniem wnioskowanych informacji z systemu CEPIK.
Treść odpowiedzi:
DOC, 408,86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.106.2018 Wniosek - tryb udzielania informacji publicznej z bazy CEPIK
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-28 11:12:13
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2018-03-28
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-24 08:58:28