UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.105.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - schrony

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2018-03-23

Data odpowiedzi: 2018-03-29

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie : ilości, rozmieszczenia, stanu technicznego, parametrów technicznych/rok budowy, kubatura, pojemność, wyposażenie/ oraz lokalizacji na terenie miasta Olsztyn:
1) schronów/ukryć służących Obronie Cywilnej a znajdujących się w gestii Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2) innych schronów/ukryć służących Obronie Cywilnej / np. w rękach spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, itp.
Treść odpowiedzi:
 W dniu 29 marca br. wnioskodawca wycofał wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.105.2018 Wniosek - schrony
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-28 10:33:10
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2018-03-28
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-25 12:31:42