UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.100.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie do wglądu dokumentacji budowy Centrum Pielgrzymkowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-20

Data odpowiedzi: 2018-03-20

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej o udostępnienie do wglądu dokumentacji projektowej budynku Centrum Pielgrzymkowego św. Jakuba zlokalizowanego przy ul. Staszica na działkach nr : 79/1 i 82/2 obr. 64 w Olsztynie.
Treść odpowiedzi:
Dnia 20.03.2018 r. interesant dokonał wglądu do dokumentacji projektowej (Architektura) i wykonał zdjęcia rzutu przyziemia i poddasza.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.100.2018 Wniosek - udostępnienie do wglądu dokumentacji budowy Centrum Pielgrzymkowego
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-23 14:39:54
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-03-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-23 14:52:38