UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.99.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - tramwaje

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
ZDZIT

Data wpływu: 2018-03-19

Data odpowiedzi: 2018-03-29

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o przekazanie poniższych informacji za okres od 2014 r. do 2017 r. (włącznie), z podziałem na poszczególne lata:

Dane w okresie od 2014 r. do 2017 r. (włącznie), z podziałem na poszczególne lata:
1. Liczba wykolejeń tramwajów,
2. Liczba wypadków z udziałem tramwajów (z winy kierowcy, z winy przechodniego, z winy motorniczego),
3. Stan taboru (ilość poszczególnych modeli tramwajów,rok ich produkcji oraz cena rynkowa),
4. Stan tras tramwajowych (odcinki i fragmenty do napraw, remontów i całkowitej wymiany),
5. Łączna długość użytkowanych tras tramwajowych,
6. Nakłady finansowe przeznaczane na naprawy, remonty i modernizację tras tramwajowych,
7. Nakłady finansowe przeznaczane na naprawy tramwajów,
8. Koszt ubezpieczenia tramwajów,
9. Łączna liczba zatrudnianych motorniczych oraz pracowników pogotowia technicznego (odpowiedzialnych bezpośrednio za tramwaje),
10. Budżet roczny jednostki/spółki odpowiedzialnej za wykonywanie usług z zakresu transport zbiorowy na terenie miasta oraz kwoty przeznaczonej na komunikację tramwajową,
11. Rodzaje szyn i podkładów tramwajowych (z określeniem na jakich długościach łącznie stosowane są poszczególne rodzaje szyn i podkładów).

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie informuje:
Ad. 1 Nie było takich zdarzeń.
Ad. 2 Doszło do dwóch wypadków. Postępowanie wyjaśniające sprawcę i przyczyny w trakcie.
Ad. 3 W 2015 roku miasto kupiło 15 wozów Solaris Tramino S111o (rok produkcji 2015). Cena jednego składu – ok. 6,5 mln zł.
Ad. 4 Torowisko jest w okresie gwarancji. Stan torowiska na 31 grudnia 2017 roku – nie zakwalifikowano do napraw i remontów.
Ad. 5 Łączna długość użytkowanych tras tramwajowych wynosi 24 600 metrów toru. Długość torowiska w latach 2015 (uruchomienie linii) - 2017 nie zmieniła się.
Ad. 6 W latach 2015-2017 nie były ponoszone nakłady finansowe na naprawy, remonty i modernizację tras tramwajowych.
Ad. 7 W latach 2015-2017 nie były ponoszone nakłady finansowe na naprawy tramwajów. Pojazdy są w okresie gwarancji.
Ad. 8 Ubezpieczenie tramwajów: • 2015 rok – 163 800 zł w okresie XI.2015 – VIII.2016 • 2016 rok – 68 000 zł w okresie IX.2016 – XII.2016 • 2017 rok – 215 660 zł cały 2017 rok
Ad. 9 Łączna liczba zatrudnianych motorniczych oraz pracowników pogotowia technicznego: • 46 motorniczych • 7 pracowników pogotowia technicznego
Ad. 10 Budżet Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu (organizatora transportu publicznego) na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Olsztynie: • 2014 rok – 71,4 mln zł • 2015 rok – 71,1 mln zł • 2016 rok – 80,5 mln zł • 2017 rok – 84 mln zł Wydatki na zakup usług komunikacji tramwajowej: • 2014 - 0 zł • 2015 - 517 tys. zł • 2016 - 9, 467 mln zł • 2017 – 10,775 mln zł Ad.
11 Na sieci tramwajowej w Olsztynie (z wyłączeniem zajezdni i szyn łączących w rozjazdach) zabudowane są szyny o następujących profilach: • 49E1 – 3 426,30 m tp. • 59R2- 1 488,88 m tp. • 60R2 – 14 621,94 m tp. Na sieci tramwajowej w Olsztynie zabudowane są jedynie podkłady żelbetowe, na długości 9 413,52 m tp.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.99.2018 Wniosek - tramwaje
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-23 14:29:07
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-03-23
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-29 13:35:21