UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.97.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - obsługa bankowa UMO

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2018-03-16

Data odpowiedzi: 2018-03-29

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001r. Nr 112, poz.1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROWADZONEJ OBSŁUGI BANKOWEJ:
a) Jaki bank prowadzi obecnie obsługę bankową?
b) Jakie jest oprocentowanie rachunków bankowych (jeśli stałe prosimy o podanie wartości oprocentowania, jeśli zmienne prosimy o podanie formuły oprocentowania)? Ile rachunków jest nieoprocentowanych oraz jakie kwoty znajdują się na tych rachunkach ?
c) Jakie opłaty/prowizje/ryczałt obejmuje obowiązująca oferta na obsługę bankową?
d) Do kiedy obowiązuje umowa na obsługę bankową?
e) Czy zamówienie na obsługę bankową obejmuje udzielenie kredytu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości udzielonego kredytu oraz oprocentowania kredytu wg uznanej formuły.
f) Jakie łączne saldo posiadał zamawiający wraz z jednostkami na wszystkich rachunkach bankowych (suma wszystkich sald) na dzień tworzenia odpowiedzi lub na dzień 31.01.2018r.
2. CZY DOKONUJĄ PAŃSTWO TRANSAKCJI KUPNA/SPRZEDAŻY WALUTY OBCEJ? JEŚLI TAK, TO:
a) Jaka jest szacunkowa wielkość rocznych transakcji walutowych (w mln PLN)?
b) Jaka kwotę oraz w jakich walutach planują Państwo przewalutować w 2018r. ?
3. JAKIE INWESTYCJE ZAMIERZAJĄ PAŃSTWO REALIZOWAĆ W 2018 R. ORAZ CZY BĘDĄ PAŃSTWO UBIEGAĆ SIĘ O FINANSOWANIE W BANKACH?
4. Czy korzystają Państwo z kredytu/ów innych niż udzielony w ramach obsługi bankowej?
Jeśli tak prosimy o podanie ich rodzaju, wartości oraz oprocentowania (z podaniem formuły).
5. CZY PLANUJĄ PAŃSTWO EMISJE OBLIGACJI? JEŚLI TAK, PROSIMY O PODANIE PLANOWANEGO TERMINU EMISJI, PLANOWANEJ WARTOŚCI ORAZ RODZAJU PLANOWANEJ EMISJI. Powyższe dane zbierane są do celów statystycznych.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
PDF, 1,20 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.97.2018 Wniosek - obsługa bankowa UMO
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-23 13:35:15
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-03-23
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Anna Tomaszewska
Data modyfikacji: 2018-03-29 10:04:52