UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.96.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - prośba o wypełnienie ankiety

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Opłat

Data wpływu: 2018-03-15

Data odpowiedzi: 2018-03-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2a, 1 oraz art. 3.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198) proszę o przesłanie odpowiedzi na pytania przedstawione w załączniku.
Treść odpowiedzi:
PDF, 571,56 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.96.2018 Wniosek - prośba o wypełnienie ankiety
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-23 13:27:57
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2018-03-23
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Łozowska
Data modyfikacji: 2018-04-03 10:34:39