UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVI/906/18
Data podjęcia: 28-03-2018
Data opublikowania: 06-04-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 1569
Data wejścia w życie: 21-04-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 0102-193/18 z dnia 26.04.18 w sprawie badania zgodności z prawem uchwały nr XLVI/906/18 z dnia 28.03.18 uchwala co następuje:

stwierdza się nieważność § 3 uchwały nr XLVI/906/18 w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna”

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVI/906/18 w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna”,
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-03-20 15:05:12
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2018-03-20
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-05-18 12:54:02