UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVI/907/18
Data podjęcia: 28-03-2018
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 28-03-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty do budżetu miasta Olsztyna nadwyżki środków obrotowych w kwocie 108.356,52 zł (słownie: sto osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2017.
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVI/907/18 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z obowiązku wpłaty do budżetu miasta Olsztyna nadwyżki środków obrotowych w kwocie 108.356,52 zł (słownie: sto osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2017.
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-03-19 12:43:21
Wytworzył: Zbigniew Kot
Data wytworzenia: 2018-03-19
Odpowiedzialny: Zbigniew Kot
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-04-10 08:48:47