UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVI/899/18
Data podjęcia: 28-03-2018
Data opublikowania: 16-04-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 17910
Data wejścia w życie: 01-05-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Olsztyn przedszkolach
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 43 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVI/899/18 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Olsztyn przedszkolach
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-03-19 10:55:37
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-03-19
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-04-16 15:27:49