UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLVI/897/18
Data podjęcia: 28-03-2018
Data opublikowania: 16-04-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 1790
Data wejścia w życie: 01-05-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLVI/897/18 w sprawie wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-03-19 09:13:11
Wytworzył: Błażej Gawroński
Data wytworzenia: 2018-03-19
Odpowiedzialny: Błażej Gawroński
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-04-16 15:23:52