UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.95.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-14

Data odpowiedzi: 2018-03-19

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- przesłanie decyzji Prezydenta Olsztyna o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Zadanie I - Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic : Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo w Olsztynie" w ramach przedsięwzięcia "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa z dnia 16 marca 2017 r nr 2/2017 znak : RMB. 6740.828.2016 wraz z załącznikami.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
PDF, 835,07 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.95.2018 Wniosek - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-16 14:24:26
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-03-16
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-03-26 09:58:47