UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.92.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba wnosków o informacje publiczne, uchwał, konsultacji, petycji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-03-12

Data odpowiedzi: 2018-03-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie następujących informacji:
1) liczby otrzymanych przez Państwa urząd wniosków o dostęp do informacji publicznej,
2) liczby uchwał podjętych przez radę miejską, * liczby przeprowadzonej przez samorząd konsultacji społecznych, * liczbę interpelacji radnych miejskich,
3) sumaryczną liczbę petycji obywatelskich kierowanych do rady miejskiej i prezydenta miasta. Interesują mnie informacje dla lat 2015-17 WŁĄCZNIE.
Uprzejmie proszę o przygotowanie tej informacji w formacie edytowalnego arkusza kalkulacyjnego (z rozbiciem na poszczególne lata) i odesłanie pliku w wiadomości zwrotnej mailem.
Dodatkowo chciałabym się dowiedzieć, czy umożliwiają Państwo mieszkańcom miasta przeprowadzenie lokalnej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Jeśli istnieje miejsce, gdzie zostały powyższe informacje zostały upublicznione w formacie elektronicznym (w formie syntetycznych liczb, a nie np. listy dokumentów do ręcznego zliczenia), prosiłabym o wskazanie go.
Jeśli zwracam się teraz pod niewłaściwy adres, prosiłabym o przekazanie mojego wniosku do odpowiedniej osoby.
Treść odpowiedzi:
DOC, 398,50 KB metryczka
XLS, 26 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.92.2018 Wniosek - liczba wnosków o informacje publiczne, uchwał, konsultacji, petycji
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-13 16:59:44
Wytworzył:
Data wytworzenia: 2018-03-13
Odpowiedzialny:
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-25 13:28:47