UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.91.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia pełnomocnictwa Z-cy Dyerktora GGN

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-03-09

Data odpowiedzi: 2018-03-13

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Wydanie poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa Pani Z-cy Dyrektora Wydziału GGN do występowania w imieniu Prezydenta Olsztyna na protokole rokowań w sprawie sprzedaży lokalu na rzecz najemcy.
Forma przekazania informacji:
- odbiór osobisty
Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:
W dniu 13.03.2018r. Wnioskodawczyni odebrała osobiście poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.91.2018 Wniosek - kopia pełnomocnictwa Z-cy Dyerktora GGN
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-13 16:18:53
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-03-13
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2018-03-15 12:59:37