UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.89.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia materiałów z dokumentacji budynku ul. Bałtyckiej 149

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-09

Data odpowiedzi: 2018-03-12

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
przekrój pionowy, rzut połaci dachu, rzut parteru, opis wymogów, fundamenty, izolacje, konserwacje -
decyzja II 106/2016 - kopia.

Forma przekazania informacji: - odbiór osobisty.
Treść odpowiedzi:
W dniu 12.03.2018 Wnioskodawczyni otrzymała kserokopie dokumentów o które prosiła
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.89.2018 Wniosek - kopia materiałów z dokumentacji budynku ul. Bałtyckiej 149
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-13 15:25:32
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-03-13
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-03-14 08:34:07