UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
UWAGA - treść archiwalna


Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu


Kierujący komórką: 

Tel.:

Fax:

Budynek: ul. Ryszarda Knosały 3

Pokój:

E-mail:

Do zadań Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu należy:
1) pełnienie w imieniu Prezydenta Olsztyna funkcji organu zarządzającego ruchem drogowym w mieście z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości  zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na podległych drogach,
3) wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) weryfikacja i opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz ich zmian,
5) wskazywanie kierunków działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście i współpraca w tym zakresie z Policją i innymi organizacjami i instytucjami.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu
Wprowadził do BIP: Karol Tabaka
Data udostępnienia: 2018-03-12 09:14:17
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2018-03-12
Odpowiedzialny: Karol Tabaka
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-11-20 10:44:24