• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu


Kierujący komórką: Jakub Kwiatkowski

Tel.: 89 527-31-11, wew. 255

Fax:

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 111

E-mail:

Do zadań Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu należy:
1) pełnienie w imieniu Prezydenta Olsztyna funkcji organu zarządzającego ruchem drogowym w mieście z wyłączeniem dróg ekspresowych i autostrad,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości  zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na podległych drogach,
3) wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) weryfikacja i opiniowanie projektów organizacji ruchu oraz ich zmian,
5) wskazywanie kierunków działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście i współpraca w tym zakresie z Policją i innymi organizacjami i instytucjami.


Regulamin komórki organizacyjnej:

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu (MIR)
Wprowadził do BIP: Karol Tabaka
Data udostępnienia: 2018-03-12 09:14:17
Wytworzył: Katarzyna Kocan-Gromadzińska
Data wytworzenia: 2018-03-12
Odpowiedzialny: Karol Tabaka
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-02-06 14:12:15