UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.87.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - program estetyzacji miasta

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-03-08

Data odpowiedzi: 2018-03-14

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 tj.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji w zakresie:
Proszę o udostępnienie programu estetyzacji miasta wraz z załącznikami lub podanie odnośnika do strony internetowej.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
DOC, 205.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.87.2018 Wniosek - program estetyzacji miasta
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-09 12:27:41
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-03-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-03-15 08:56:14