UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.86.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dot. prawa do lokali, nieruchomości, udziałów w nieruchomościach Gminy Olsztn

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-03-05

Data odpowiedzi: 2018-03-14

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
1) wskazania leżących na terenie gminy Olsztyn:
a) spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
b) nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych,
c) udziałów w nieruchomościach gruntowych, budynkowych, lokalowych i spółdzielczych własnościowych prawach do lokali, które w latach 2015-2016 gmina Olsztyn nabyła w wyniku dziedziczenia jako spadkobierca ustawowy,
2) wskazanie, które z wymienionych lokali pozostają nadal we władaniu miasta, a które z nich zostały sprzedane i za jaką kwotę.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą tradycyjną
Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.86.2018 Wniosek - dot. prawa do lokali, nieruchomości, udziałów w nieruchomościach Gminy Olsztyn
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 14:06:45
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2018-03-15 09:29:35