UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.85.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dot. odwołania od wykonawców na czynność podjętą w postępowaniu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-03-05

Data odpowiedzi: 2018-03-08

Treść wniosku:
Proszę o informację (stan na dzień 6 marca 2018 r.) czy wpłynęło do Państwa odwołanie od wykonawców - znak sprawy ZP.271.1.73.2017.d na czynność podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności przy otwarciu ofert z dnia 21.02.2018.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
PDF, 188,66 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.85.2018 Wniosek - dot. odwołania od wykonawców na czynność podjętą w postępowaniu
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 13:32:38
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2018-03-09 07:49:55