UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.84.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - listy wydanych licencji taxi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2018-03-05

Data odpowiedzi: 2018-03-08

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
1. Listy wydanych licencji taxi, która zawiera nr licencji oraz podmiot gospodarczy przypisany do licencji.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
Nawiązując do przesłanego przez Pana w dniu 05-03-2018r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej zawiadamiam, że wykaz wydanych przez Prezydenta Olsztyna licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Informacja Publiczna" - "otwarte dane" pod adresem:
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339291/wykaz_przedsiebiorcow_posiadajacych_licencje_na_wykonywanie_krajowego_transportu_drogowego_w_zakresie
_przewozu_osob_taksowka/

Z poważaniem
Katarzyna Kostrzewa - Stabryła
Kierownik Referatu Transportu i Szkolenia
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.84.2018 Wniosek - listy wydanych licencji taxi
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 12:55:38
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kostrzewa-Stabryła
Data modyfikacji: 2018-03-09 08:46:09