UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.81.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba pojazdów usuniętych z drogi, unieruchomionych, interwencja Straży Miejskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2018-03-03

Data odpowiedzi: 2018-03-16

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie następujących informacji w trybie dostępu do informacji publicznej:
1) liczba pojazdów usuniętych z drogi na podstawie przepisów art. 130a ust. 1 pkt 1 prawa o ruchu drogowym w latach 2015-2017,
2) liczba pojazdów usuniętych z drogi na podstawie przepisów art. 130a ust. 1 pkt 5 prawa o ruchu drogowym w latach 2015-2017,
3) liczba pojazdów unieruchomionych poprzez zastosowanie urządzenia do blokowania kół na podstawie 130a ust 8 prawa o ruchu drogowym w latach 2015- 2017,
4) liczba interwencji straży miejskiej w latach 2015-2017 w rozbiciu na: poszczególne rodzaje wykroczeń prawa o ruchu drogowym oraz rodzaj zastosowanego środka (upomnienie, grzywna itp.),
5) liczba interwencji straży miejskiej w latach 2015-2017 w związku z nieprawidłową (odbiegającą od zatwierdzonego projektu) organizacją ruchu drogowego.
Proszę o przedstawienie danych w poszczególnych latach.

Forma przekazania informacji:
- przesłanie informacji pocztą elektroniczną
Treść odpowiedzi:
DOCX, 73,77 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.81.2018 Wniosek - liczba pojazdów usuniętych z drogi, unieruchomionych, interwencja Straży Miejskiej
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2018-03-08 11:57:37
Wytworzył: Dorota Groszkowska
Data wytworzenia: 2018-03-08
Odpowiedzialny: Dorota Groszkowska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-23 09:00:26