UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.73.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - opłaty adiacenckie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-02-28

Data odpowiedzi: 2018-04-06

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Ile postępowań administracyjnych gmina prowadziła w sprawie nałożenia opłat adiacenckich?
2. Ile pieniędzy wpłynęło do budżetu gminy z tytułu opłat adiacenckich?
3. Jaki jest procentowy stosunek wpływów do budżetu z tytułu opłat adiacenckich do wysokości całego budżetu?
4. Jaka jest wysokość stawki opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego?
5. Ile postępowań administracyjnych prowadziła gmina w sprawie nałożenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości?
6. Ile pieniędzy wpłynęło do budżetu gminy dzięki opłatom adiacenckim z tytułu podziału nieruchomości?
7. W ilu przypadkach w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tytułu podziału nieruchomości, osoba zobowiązana do jej wniesienia przeniosła na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału?
8. Jaka jest wysokość stawki opłaty adiacenckiej w przypadku scalenia i podziału nieruchomości?
9. Ile postępowań administracyjnych prowadziła gmina w sprawie nałożenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości?
10. Ile pieniędzy wpłynęło do budżetu gminy dzięki opłatom adiacenckim z tytułu scalenia i podziału nieruchomości?
11. W ilu przypadkach w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tytułu scalenia i podziału nieruchomości, osoba zobowiązana do jej wniesienia przeniosła na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku scalenia i podziału?
12. W ilu przypadkach termin i sposób wnoszenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości ustalił wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze ugody z osobami zobowiązanymi do ich zapłaty? W wypadku niedojścia do ugody, ile wynosiła liczba pozostałych przypadków, gdzie kwestię tę rozstrzygnęła rada gminy w drodze uchwały o scaleniu i podziale?
13. Jaka jest wysokość stawki opłaty adiacenckiej w przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej?
14. Jaka jest wysokość stawki opłaty adiacenckiej w przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji?
15. Ile pieniędzy wpłynęło do budżetu gminy dzięki opłatom adiacenckim z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej?
16. Ile postępowań administracyjnych prowadziła gmina w sprawie nałożenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej?

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
DOC, 91.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.73.2018 Wniosek - opłaty adiacenckie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 08:50:08
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2018-04-06 14:12:21