UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.72.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenia na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródla energii

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-27

Data odpowiedzi: 2018-03-02

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1) Udostępnienie skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Państwa w przedziale czasowym: 01 maja 2017 r. - 01 marca 2018 r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla:
a. farm fotowoltaicznych/instalacji fotowoltaicznych o mocy pow. 40 kW.
b. turbin wiatrowych {zarówno pojedynczych turbin, jak i całych farm wiatrowych)
2) Udostępnienie wniosków, o wydanie pozwolenia na budowę na turbiny wiatrowe, które są w trakcie rozpatrywania.
Dane te mają posłużyć do przeprowadzenia aktualizacji ogólnopolskiej analizy dotyczącej lokalizacji nowych źródeł energii odnawialnej, ich wielkości i potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka w kontekście odległości od gospodarstw domowych w poszczególnych starostwach w województwie.
Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie nam powyższej informacji drogą mailową na adres: dorota.sadowska@wento.eu lub pocztą na podany powyżej adres.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926; z późn. zm.).

Treść odpowiedzi:
DOC, 87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.72.2018 Wniosek - pozwolenia na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródla energii
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 08:48:51
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-03-05 11:03:18