UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.66.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - plan zagospodarowania przestrzenego ul. Franciszka Barcza 50

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-28

Data odpowiedzi: 2018-03-15

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
czy jest plan zagospodarowania przestrzennego i czy zostały wydane na ten teren warunki zabudowy i jakie - działki o numerach 27/18, 27/7, 130/8, 131/6 ul. Franciszka Barcza 50?
Forma udostępnienia informacji: odbiór osobisty

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca w dniu 13.03.2018 r. wycofał wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.66.2018 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzenego ul. Franciszka Barcza 50
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-02 08:35:19
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-03-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-03-15 08:52:57