UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.65.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wgląd do ofert na przebudowę układu ulicznego Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-02-27

Data odpowiedzi: 2018-03-01

Treść wniosku:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę układu ulicznego Centrum Olsztyna - budowę ulicy Partyzantów
Proszę o umożliwienie dokonania wglądu do ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę układu ulicznego Centrum Olsztyna - budowę ulicy Partyzantów oraz możliwość wykonania ich fotokopii.

Treść odpowiedzi:
PDF, 187,53 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.65.2018 Wniosek - wgląd do ofert na przebudowę układu ulicznego Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-01 13:43:51
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-03-01
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2018-03-06 14:05:49