UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.64.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-02-26

Data odpowiedzi: 2018-03-01

Treść wniosku:
Dotyczy: Dostawa taboru tramwajowego, dwukierunkowego. Numer referencyjny: ZP.271.1.73.2017.d
Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Uprzejmie proszę o przesłanie ofert w formie skanu w formacie PDF na adres email.

Treść odpowiedzi:
PDF, 235,79 KB metryczka
PDF, 11,16 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.64.2018 Wniosek - oferty z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-03-01 13:42:09
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-03-01
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2018-03-01 13:58:15