UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.60.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - koszty organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-02-23

Data odpowiedzi: 2018-03-07

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Jakie wydatki zostały poniesione przez Urząd Miasta Olsztyna oraz budżet jednostki samorządowej, którą Urząd Miasta Olsztyna reprezentuje w 2014 i w 2015 roku w związku z 23 Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce 11 stycznia 2015 roku: łącznie i w rozbiciu na pozycje. Proszę o odpowiedź w formie emailowej.

Treść odpowiedzi:
W związku z wnioskiem, zarejestrowanym pod nr. 15158.02.2018-P, sprawa nr OK.1431.60.2018, o udostępnienie informacji publicznej, udzielam odpowiedzi:
Urząd Miasta Olsztyna poniósł następujące wydatki związane z organizacją 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbywał się w Olsztynie w dniu 11 stycznia 2015 roku:
1. usługa cateringowa - 3 145 zł;
2. wynajęcie autokaru do przewozu wolontariuszy - 324 zł.
Urząd Miasta Olsztyna nie posiada innych informacji na wskazany temat.
W sprawie jednostek podległych Urzędowi Miasta Olsztyna, pytania i żądania odpowiedzi należy kierować do jednostek.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.60.2018 Wniosek - koszty organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-28 09:46:25
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-02-28
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-10 11:16:16