UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.59.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zaawansowanie prac planistycznych Osiedle Generłów Południe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-23

Data odpowiedzi: 2018-03-01

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 782) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Informację nt. zaawansowania prac planistycznych nad projektem mpzp zwanym "Os.Generałów-Południe" na dzień 23.02.2018 r.
2. Informacji nt. ewentualnych wniosków złożonych do projektu mpzp zwanego "Os.Generałów-Południe" dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/51, położonej w obrębie nr 160, wraz z udostępnieniem ich treści (kopia).
Forma udostępnienia informacji: kserokopia
Forma przekazania informacji: odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Treść odpowiedzi:
DOC, 207 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.59.2018 Wniosek - zaawansowanie prac planistycznych Osiedle Generłów Południe
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-26 11:56:25
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-02-26
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-04-19 09:26:51