UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.58.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - lista wyjazdów Prezydenta w latach 2012-2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Prezydenta Miasta

Data wpływu: 2018-02-22

Data odpowiedzi: 2018-03-21

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się  z prośbą o udostępnienie informacji  w następującym zakresie:
1) udostępnienie listy wyjazdów Prezydenta Miasta w latach 2012-2017.

Treść odpowiedzi:
PDF, 275,76 KB metryczka
PDF, 538,12 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.58.2018 Wniosek - lista wyjazdów Prezydenta w latach 2012-2017
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-26 11:48:22
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-02-26
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-04-10 11:05:45