UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.56.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wgląd do ofert Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-02-22

Data odpowiedzi: 2018-02-28

Treść wniosku:
Dotyczy: postępowania ZP.271.1.63.2017.d o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa budynku "A" i "B" warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie"
Działając na podstawie art. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164) oraz § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1428) składam wniosek o dokonanie wglądu w treść złożonych ofert z dnia 07.11.2018r. oraz wykonania kopii (fotografii) ww. dokumentów w siedzibie Zamawiającego.


Treść odpowiedzi:
PDF, 205,06 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.56.2018 Wniosek - wgląd do ofert Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-26 11:42:56
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-02-26
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2018-02-28 13:40:59