UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.55.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-22

Data odpowiedzi: 2018-03-08

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Scany protokołów z posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, które to posiedzenia odbyły się w temacie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Olsztynie przy ul. Jagiellończyka dz. nr 3/1, 3/3, 3/6, 3/7, 3/8, 2/19, 6/1 obr. 55.
2. Scany protokołów z posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, które to posiedzenia odbyły się w temacie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Olsztynie przy ul. Augustowskiej dz. nr 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 20, 13, 759 obr. 98.
3. Scan Decyzji nr I o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Olsztynie przy ul. Augustowskiej dz. nr 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 20, 13, 759 obr. 98 wraz z analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie za pośrednictwem ePUAP.

Treść odpowiedzi:
DOC, 80 KB metryczka
PDF, 836,62 KB metryczka
PDF, 4,53 MB metryczka
PDF, 7,52 MB metryczka
PDF, 425,33 KB metryczka
PDF, 612,17 KB metryczka
PDF, 2,57 MB metryczka
PDF, 7,28 MB metryczka
PDF, 2,38 MB metryczka
PDF, 8,31 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.55.2018 Wniosek - protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-23 09:54:55
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-02-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-03-09 10:37:00