UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.53.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-02-22

Data odpowiedzi: 2018-02-28

Treść wniosku:
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego, numer referencyjny: ZP.271.1.73.2017.d
W związku z opublikowaniem w dniu 21.02.2018 r. na Państwa stronie internetowej Informacji z otwarcia ofert, działając na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655) w związku z art. 2 ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198) wnosimy o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. Kopii oferty wraz z załącznikami, złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę: DURMAZLAR MAKI NA SANAYI VE TICARET A.S. O.S.B 75. YIL BULVARI No: 4/B NILUFER/BURSA 16140 TURKIYE (Turcja)
2. Kopii pism uzasadniających powody nie przedstawienia Zamawiającemu oferty cenowej, złożonych w przedmiotowym postępowaniu przez:
1) Wykonawcę: Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,
2) Wykonawcę: PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, oraz
3) Konsorcjum Wykonawców: Stadler Polska Sp. z o.o., ul. Targowa 50, 08-110 Siedlce oraz Solaris Tram Sp. z o.o., ul. Brodowska 38C, 63-000 Środa Wielkopolska.
Powyższe informacje prosimy udostępnić niezwłocznie w jednej z poniżej wymienionych form:
- w formie kserokopii w/w dokumentów przesłanych pocztą na adres naszej firmy
- w formie skanu w/w dokumentów przesłanych pocztą elektroniczną
- faksem

Treść odpowiedzi:
PDF, 206,06 KB metryczka
PDF, 11,16 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.53.2018 Wniosek - oferty z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-23 07:59:29
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-02-23
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2018-02-28 13:34:37