UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.51.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości w obrębie 118 działki 34/8, 34/4, 38/2

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-02-20

Data odpowiedzi: 2018-03-06

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji dotyczących okoliczności przeniesienia prawa własności na Gminę Olsztyn nieruchomości gruntowych obr. 118, dz. nr 34/8,34/4,38/2 ze wskazaniem kiedy i na jakiej podstawie doszło do zmiany właściciela i jeśli to możliwe, ze wskazaniem stron transakcji, jak również, czy akt notarialny przenoszący własność rzeczonych nieruchomości, zawierał informacje o powodach zawarcia umowy oraz czy odnosił się do ewentualnych dokumentów poprzedzających jej zawarcie.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.51.2018 Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości w obrębie 118 działki 34/8, 34/4, 38/2
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-23 07:41:04
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2018-02-23
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2018-03-06 10:37:12