UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.50.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zestawienie służbowych wyjazdów Prezydenta Olsztyna w latach 2015-2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Prezydenta Miasta

Data wpływu: 2018-02-15

Data odpowiedzi: 2018-02-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie zestawienia służbowych wyjazdów i podróży Prezydenta Olsztyna w latach 2015-2017. Zestawienie powinno zawierać m.in.:
- datę wyjazdu/podróży,
- cel (miejsce) wyjazdu/podróży
- powód wyjazdu/podróży
- koszt wyjazdu/podróży, z wyszczególnieniem jego składowych.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie za pośrednictwem ePUAP.

Treść odpowiedzi:
DOC, 85.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.50.2018 Wniosek - zestawienie służbowych wyjazdów Prezydenta Olsztyna w latach 2015-2017
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-23 07:37:06
Wytworzył: Karolina Kamińska
Data wytworzenia: 2018-02-23
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-27 08:17:50