UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.49.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kosztorys ofertowy Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-02-20

Data odpowiedzi: 2018-02-27

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Kosztorys ofertowy firmy ELBUD Gdańsk S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego z siedzibą: ul. Nowy Świat 42/44, 80-229 Gdańsk złożony podczas postępowania ZP.271.1.63.2017.d o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa budynku "A" i "B" warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie".
Forma udostępnienia informacji: przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
W dniu 27.02.2018 r. wnioskodawca uzyskał informacje w trakcie wizyty w Urzędzie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.49.2018 Wniosek - kosztorys ofertowy Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-23 07:34:46
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-02-23
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data modyfikacji: 2018-03-07 12:20:15