UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.48.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferta zlożona w konkursie "Przez ruch po zdrowie..."

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2018-02-20

Data odpowiedzi: 2018-02-28

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
złożonego przez Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn wniosku pn. "Piłka nożna chłopców AP Stomil Olsztyn" - kwota dofinansowania 9 tys.zł w ramach otwartego konkurs na realizację zadania publicznego pn. "Przez ruch po zdrowie upowszechnianie różnorodnych form aktywności wśród dzieci i młodzieży osób dorosłych i osób niepełnosprawnych". Proszę o informacje nt.:
1) zakresu rzeczowego oraz kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego tj.
- streszczenia zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji,
- opisu potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania,
- zakładanych celów realizacji zadania publicznego,
- opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego,
- kalkulacji przewidywanych kosztów w ramach ww. zadania na rok 2018.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 275,67 KB metryczka
PDF, 1,10 MB metryczka
PDF, 245,58 KB metryczka
PDF, 671,05 KB metryczka
PDF, 657,75 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.48.2018 Wniosek - oferta zlożona w konkursie "Przez ruch po zdrowie..."
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-23 07:29:22
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2018-02-23
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Joanna Kurowska
Data modyfikacji: 2018-03-23 14:21:23