UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.47.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kosztorys ofertowy Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-02-20

Data odpowiedzi: 2018-02-28

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Kosztorys ofertowy firmy ELBUD Gdańsk S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego z siedzibą: ul. Nowy Świat 42/44, 80-229 Gdańsk złożony podczas postępowania ZP.271.1.3.2018.G o udzielenie zamówienia publicznego numer 3/2018 Termomodernizacja budynku szkoły - Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych przy Al. Piłsudskiego 61 w Olsztynie /CPV: 45214220-8/.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 1,06 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.47.2018 Wniosek - kosztorys ofertowy Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-23 07:23:33
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-02-23
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2018-02-28 11:30:18