UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.45.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja techniczna budynku ul. Bałtycka 149

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-19

Data odpowiedzi: 2018-02-21

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
budynek ul. Bałtycka 149 - dokumentacja techniczna:
1. Przekrój pionowy
2. Rzut parteru
3. Rzut połaci dachu
4. Opis wymogów - fundamenty, izolacja
Forma udostępnienia informacji: odbiór osobisty

Treść odpowiedzi:
W dniu 21.02.2018r Wnioskodawczyni odebrała kopie projektu budynku przy ul.Bałtyckiej 149 ( Decyzja II/106/2016)-przekroje: A-A, B-B, C-C, rzut parteru, rzut dachu, opis techniczny (10 stron).
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.45.2018 Wniosek - dokumentacja techniczna budynku ul. Bałtycka 149
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-22 14:15:55
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-02-22
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-02-26 09:46:41