UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.43.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-16

Data odpowiedzi: 2018-02-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
czy toczy się postępowanie w sprawie budowy obiektów sportu i rekreacji przy ulicy Tuwima w Olsztynie, a jeśli tak to pod jaką sygnaturą oraz czy w związku z tym postępowaniem organ wydał jakieś orzeczenie w sprawie, a jeśli tak to wnoszę o doręczenie tego orzeczenia.
Forma przekazania informacji: przesłanie informacji pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną poinformowano Wnioskodawcę, iż w dniu 23.02.2018r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę na obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem socjalno-bytowym, urządzenia terenowe sportowo-rekreacyjne, miejsca postojowe oraz przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w Olsztynie przy ul. Tuwima obr. 112 dz.7/2 i 11/7. W/w sprawie zostało z dniem 26.02.2018r. wszczęte postępowanie o sygnaturze akt AB.6740.91.2018.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.43.2018 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-20 14:27:27
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-02-20
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-02-27 11:51:04