• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLV/879/18
Data podjęcia: 28-02-2018
Data opublikowania: 28-03-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 1394
Data wejścia w życie: 12-04-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Stanisława Dorantta w Olsztynie"
Ewentualne adnotacje:

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr PN.4131.129.2018 z dnia 28.03.18 stwierdza nieważność uchwały Nr XLV/879/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Stanisława Dorantta w Olsztynie” w części dotyczącej:

  • § 7 pkt 2 w zakresie wyrazów „dla których obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym robotami ziemnymi na zasadach określonych przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”,
  • § 7 pkt 3,
  • § 11 pkt 2 i 3,
  • §13 pkt 4,
  • § 13 pkt 10 w zakresie wyrazów „w oparciu o ekologiczne źródła energii: gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub energię odnawialną. Wyklucza się wykorzystywanie węgla lub paliw węglopochodnych”,
  • § 13 pkt 16 w zakresie wyrazów „wprowadza się nakaz docelowej niwelacji terenu w obrębie projektowanych sieci”,
  • § 16 pkt 4 w zakresie wyrazów „szczegółowe warunki scalania i podziału nieruchomości”,
  • § 17 pkt 4 w zakresie wyrazów „szczegółowe warunki scalania i podziału nieruchomości”

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 33 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLV/879/18 w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Stanisława Dorantta w Olsztynie"
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-02-20 09:12:37
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-02-20
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-04-10 14:48:30