UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.42.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kalendarz spotkań Prezydenta Olsztyna z lat 2015, 2016, 2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Prezydenta Miasta

Data wpływu: 2018-02-15

Data odpowiedzi: 2018-02-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie kalendarza spotkań Prezydenta Olsztyna z lat 2015, 2016, 2017. Zestawienie powinno zawierać m.in.: datę i godzinę spotkania, miejsce spotkania, cel spotkania, inicjatora spotkania, uczestników spotkania.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie za pośrednictwem ePUAP.

Treść odpowiedzi:
DOC, 88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.42.2018 Wniosek - kalendarz spotkań Prezydenta Olsztyna z lat 2015, 2016, 2017
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-20 07:58:42
Wytworzył: Karolina Kamińska
Data wytworzenia: 2018-02-20
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-27 08:32:37