UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.41.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - funkcjonowanie Panelu Obywatelskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-02-15

Data odpowiedzi: 2018-02-26

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie następujących informacji dotyczących Panelu Obywatelskiego:
1. Kto jest odpowiedzialny za wybór tematów zagadnień poruszanych w Panelu Obywatelskim?
2. Kto akceptuje ostatecznie wybrany temat?
3. Na czyje zlecenie przeprowadzane są badania/ankiety? (Prezydent miasta, Urząd Miasta, Rada Miasta, wydziały Urzędu Miasta, inne jednostki organizacyjne miasta).
4. Kto układa pytania do przeprowadzanych badań/ankiet?
5. Kryterium wyboru mieszkańców uczestniczących w badaniach/ankietach.
6. Metodologia przeprowadzanych badań/ankiet.
7. Czy osoby uczestniczące w badaniu/ankiecie stanowią reprezentatywną grupę mieszkańców?
8. Udostępnienie wszystkich przeprowadzonych do dnia złożenia niniejszego wniosku wyników badań/ankiet. W tym m.in.: tematyka, zestaw pytań i odpowiedzi, interpretacja wyniku.
9. Udostępnienie danych niewrażliwych dotyczących badanej grupy, w tym m.in.: przekrój wiekowy, zajęcie, wykształcenie, miejsce zamieszkania (osiedle), itd., do każdego przeprowadzonego badania.
Forma udostępnienia informacji: przesłanie za pośrednictwem ePUAP.

Treść odpowiedzi:
PDF, 762,59 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.41.2018 Wniosek - funkcjonowanie Panelu Obywatelskiego
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-20 07:56:03
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2018-02-20
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2018-03-08 09:34:22